УКРАЇНСЬКА ФОЛЬКЛОРИСТИКА

ЗАПЛАНОВАНО

Підручники та посібники з українського фольклору

Внесено до списку: 0, активовано: 0
 Андрійченко В. Український фольклор. – Л., 1998.
 Дитячий фольклор / Упор. В. Довженок. – К.: Дніпро, 1986. – 302 с.
 Ґам Дж. Фольклор: Підруч. для збирачів нар. вірувань та звичаїв, із перед. словом д-ра З. Кузєлі / Дж. Ґам. – [Коломия], [1910?]. – VIII, 175 с.
 Кирчів Роман. Етюди до студій над українським народним анекдотом. - Л.: Інститут народознавства НАН України, 2008. - 268 с.
 Руснак І. Український фольклор. – К.: Академія, 2010. – 304 с.
 Український фольклор. – К.: Мистецтво, 1939.
 Худаш М. Походження імен та релігійно-міфологічні функції давньоруських і спільнослов'янських язичницьких божеств. – Л., 2012. – 1060 с.
 Український фольклор. – К.: Мистецтво, 1987.


Статті та окремі дослідження з українського фольклору

Внесено до списку: 0, активовано: 0
 Велев І. Фольклор і фольклористика - традиція чи сучасність // Народна творчість та етнографія. - 2006. - № 3 . - С. 88-90.
 Дмитренко Микола. Іван Франко як фольклорист // Слово і час. - 2006. - № 1. - С. 51-56.
 Іваницький Анатолій. Радянська фольклористика чи радянський фольклоризм? / А.Іваницький, Пальоний // Родовід. - 1996. - № 13. - С. 25-30.
 Каргин А. Фольклор и фольклористика третьего тысячелетия / А. Каргин, C. Неклюдов // Первый Всероссийский конгресс фольклористов: Сборник докладов / [отв. ред. А. Каргин] . - М., 2005. - Т. 1. - С .14-28 (446 с.).
 Кирчів Роман. Маніфест української фольклористики // Народна творчість та етнографія. - 2006. - № 3 . - С. 53-61.
 Кирчів Р. Маркіянове сузір’я. Ті, кого пробудив, воодушевив і повів за собою Маркіян Шашкевич. – Л.: Інститут народознавства НАНУ, 2012. – 96 с.
 Нудьга Г. Горький про фольклор // Літературний журнал. — 1938. — № 6. — С. 103-119.
 Нудьга Григорій. Твори Лермонтова в українському фольклорі // Більшовик Полтавщини. — 1939. — 14 жовт.
 Нудьга Григорій. Творчість Т. Шевченка і фольклор // Більшовик Полтавщини. — 1939. — 9 берез.
 Нудьга Григорій. Пісні літературного походження в українському фольклорі // Радянське літературознавство. Наукові записки. — К., 1940. — Кн. 5-6. — С. 155-192..
 Нудьга Григорій. Поезія Шевченка у фольклорних збірниках та пісенниках // Народна творчість. — 1941. — № 2. — С. 23-26.
 Козар Лідія. Монументальне видання українського фольклору кінця ХІХ століття // Народна творчість та етнографія. - 1997. - № 4. - С. 29-40.
 Пазяк М. Фольклористичні праці, видані Академією наук України.1918-1998 роки // Народна творчість та етнографія. - 1998. - № 5-6. - С. 130-133.
 Сивохін В. Визначне досягнення української музичної фольклористики ХХ століття / В.Сивохін // Народна творчість та етнографія. - 1998. - N1. - С. 3-11
 Шаян Володимир. Джерело Сили Української Культури (теоретично-ідеологічні основи)
 

Український фольклор в україномовних писемних джерелах

Внесено до списку: 0, активовано: 0
 Грінченко Микола. Історія української музики / Складали: І. Іванов І та ін. – К.: Спілка, 1922. – 278 с.
 Грінченко М. Історія української музики. – Ню Йорк: Український музичний інститут, 1961. – 192 с.
 Гарасим Ярослав. Національна самобутність естетики українського пісенного фольклору. – Л.: Українські технології, 2010. – 376 с.
 Думи кобзарські. – Чернігів, 1897. – 106 с.
 Єфремова Людмила. Частотний каталог українського пісенного фольклору. – К.: Наукова думка, 2011. – Ч. 3. Покажчики. – 512 с.
 Жеплинський Богдан. Українські кобзарі, бандуристи, лірники: Енциклопедичний довідник / Б. Жеплинський, Д. Ковальчук. – Л.: Галицька видавнича спілка, 2011. – 316 с.
 Житецкий П. Мысли о народных малорусских думах. – К. : Изд. ред. журн. ”Киев. Старина”, 1893. – 49 с.
 Збираймо народну творчість / Ред. М. Агуф. – К.: Мистецтво, 1936, – 16 с.
 Кирчів Роман. Двадцяте століття в українському фольклорі. – Л., 2010. – 536 с.
 Клименко Ірина. Дискографія української етномузики (автентичне виконання). 1908-2010: Ілюстрований хронологічний реєстр з анотаціями і покажчиками. – К., 2010. – 360 с.
 Колесса Філарет. Українські народні думи. – Л.: Просвіта, 1920, – 160 с.
 Кузьменко Оксана. Стрілецька пісенність: фольклоризм, фольклоризація, фольклорність. – Л., 2009. – 296 с.
 Мікула Ольга. Творчість Олени Пчілки і фольклор: Монографія. – Ужгород: Гражда, 2011. – 312 с.
 Нудьга Григорій. Слово і пісня: Дослідження. — К.: Дніпро, 1985. — 342 с.
 Нудьга Григорій. Українська пісня серед народів світу. — К., 1960. — 40 с.
 Нудьга Григорій. Пародія в українській літературі. — К., 1961. — 176 с.
 Нудьга Григорій. Українська пісня в світі: Дослідження. — К.: Муз. Україна, 1989. — 536 с.
 Нудьга Григорій. Українська дума і пісня в світі : У 2-х кн. — Л., 1997. — Кн. 1. — 420 с.
 Нудьга Григорій. Українська дума і пісня в світі : У 2-х кн. — Л., 1998. — Кн. 2. — 510 с.
 Нудьга Григорій. У колі світової культури. — Л., 2006. — 440 с.
 Обнова української етнографії й фольклористики на Західних областях УРСР. Листування Ф. Колесси й М. Азадовського / Упор. Ірина Коваль-Фучило. – К.: Логос, 2011. – 239 с.
 Ошуркевич Олексій. Пісні з Волині. – К., 1970
 Ошуркевич Олексій. "Затрубили труби": з історії народних музичних інструментів. – Луцьк, 1993
 Ошуркевич Олексій. Чарівне кресало: Українські народні казки з Волині і Полісся. – Л., 1995
 Ошуркевич Олексій. Пісні з Колодяжна. – Луцьк, 1998
 Ошуркевич Олексій. Лірницькі пісні з Полісся. – Л., 2001
 Ошуркевич Олексій. Оповіді Шевченкового краю. – 2004
 Пархоменко Тетяна. Календарні звичаї та обряди Рівненщини: Матеріали польових досліджень. – Рівне, 2008. – 200 с.
 Пісні з голосу столітнього львів'янина Теодора Фурти / Упор. Ольга Харчишин. – Л., 2010. 196 с.
 Приказки й пословиці. – К. : [б. в.] (Друк. Вид-ва ”Чорномор”) – (Бібліотека ”Живе слово”), 1923. – Вип. 2. – 35 с.
 Приповідки або українсько-народня філософія / Зібр. Володимир С. Плав'юк. – Едмонтон: Асоціація Українських Піонерів Альберти, 1998. – Т. 1. (Перевидання з оригіналу 1946 року).
 Ревуцький Д. Українські думи та пісні історичні. – К. : Т-во ”Час”, 1919. – 300 с.
 Українські приповідки / Зібрав Володимир С. Плав'юк; Упоряд. Богдан Медвідський, Олександр Макар. – Едмонтон: Катедра української культури та етнографії ім. Гуцуляків, Альбертський університет, Асоціація Українських Піонерів Альберти, 1996. – Т.2.
 Фольклористичні зошити: Збірник наукових праць / Гол. ред. Віктор Давидюк. – Луцьк, 2010. – Вип. 13.
 Черкаський Леонід. Українські народні музичні інструменти. - К.: Техніка, 2003. - 264 с.
 Хай Михайло. Українська інструментальна музика усної традиції. – К.; Дрогобич, 2011. – 467 с.
 Харчишин Ольга. Український пісенний фольклор в етнокультурі Львова: трансформаційні процеси, міжкультурні пограниччя. – Л., 2011. – 368 с.
 Шалак Оксана. Фольклористична діяльність Андрія Димінського: Монографія. – К.: Освіта України, 2009. – 198 с.
 


Український фольклор в російськомовних джерелах

Внесено до списку: 0, активовано: 0
 
 


ПІСЕННИКИ ТА ЗБІРНИКИ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ
(україномовні)

Внесено до списку: 0, активовано: 0
 Варунків Т. Гаївки Галицького Опілля: Фольклорний збірник. – Галич, 2011. – 224 с.
 Українські народні думи / Передмова Катерини Грушевської. – К.: Держвидав України, 1931. – Т. 2. – 304 с.
 Етноґрафічний збірник. Народні пісні з Галицької Лемківщини: тексти й мелодії / зібрав, упоряд. і пояснив Филарет Колесса. – Л., 1929. – 466 с.
 Історичні пісні українського народу / Упоряд. Мирослав Січинський. – Л., 1908. – 32, [4] с.
 Колесса Філарет. Старинні мелодії українських обрядових пісень (весільних і колядок) на Закарпатті / Філарет Колесса. – Ужгород : Друк. ОО. Василіян у Ужгороді, [1930?]. – 28, 4 с. : ноти
 Малорусские народные предания и рассказы / Свод. Михаила Драгоманова.- К., 434 с.
 Матеріали до української етнології. Гаївки / зібрав В. Гнатюк. – Л., 1909. – – 267 с.
 Матеріали до української етнології / Етногр. коміс. Наук. Т-ва ім. Шевченка у Львові. – Л., 1910. – Мелодії українських народних дум: серія 1 / списав по фонографу і зредагував Філярет Колесса. – LXXXVIII, 178, 20 с. : ноти
 Народні пісні / Записи Людмили Єфремової. – К.: Наукова думка, 2006. – 575 с.
 Сборник песен буковинского народа : (из материала, доставленного Г. И. Купчанком в Юго-Западный отд. император. рус. геогр. о-ва) / сост. А. Лоначевский. – Киев : Тип. М. П. Фрица, 1875. – С. 86–314, [3].
 Українськi колядки. – Відень (Вена), 1916. – 39 с.
 Українські народні думи. – К. : Держвидав України, 1927
 Українська народна пісня: Збірник / Упорядкував Андрій Хвиля; [добирали матеріали В. Слатін та В. Харків]. – К. : Держлітвидав, 1935. – 273, [2] с.
 Щедрівки / Упор. С. Калинець. – Л.: Друкарня Старопігійського інституту, 1921. – 36.
 Етноґрафічний збірник. Народні пісні з Галицької Лемківщини: тексти й мелодії / зібрав, упоряд. і пояснив Филарет Колесса. – Львів : З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1929. – Т. LXXXII, 466 с.: ноти
 Весільні пісні: У 2-х кн. / Упоряд. М. Шубравська, Н. Бучель. - К., 1982. - Кн. 2.
 


ПІСЕННИКИ ТА ЗБІРНИКИ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ
(російською мовою)

Внесено до списку: 0, активовано: 0
 Малорусские народные предания и рассказы / Свод. Михаила Драгоманова.- К., 434 с.
 Сборник песен буковинского народа : (из материала, доставленного Г. И. Купчанком в Юго-Западный отд. император. рус. геогр. о-ва) / сост. А. Лоначевский. – Киев : Тип. М. П. Фрица, 1875. – С. 86–314, [3].
 Украинские народние песни / Изд. Михаилом Максимовичем. – М.: Университетская типография, 1834. – 198 с.
 Яворский Ю. Из этнографической тетрадки 1830-х годов / Ю. Яворский. – Л., 1902. – 15 с.
 


ДИСЕРТАЦІЙНІ ФОЛЬКЛОРИСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Україномовні дисертації

Внесено до списку: 0, активовано: 0
 Цвид-Гром О. Традиційна символіка весільного фольклору Західного Полісся. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. – Луцьк, 2000. – 222 с.
 Чебанюк О. Українські весняні танково-ігрові пісні (Деякі проблеми генези й семантики): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філологічних наук: спец 10.01.07 "Фольклористика" / Олена Юріївна Чебанюк. – К., 1996. – 24 с.


Російськомовні дисертації

Внесено до списку: 0, активовано: 0
 Нудьга Григорій. Песни украинских поэтов первой половины ХІХ в. и народные переделки их : Автореф. дис.... канд. филол. наук / АН УССР, Ин-т лит. им. Т. Г. Шевченко. — К., 1956. — 20 с.
 


ЦІКАВЕ ПРО ФОЛЬКЛОР СВІТУ
Україномовні статті і дослідження

Внесено до списку: 0, активовано: 0
 
 


Російськомовні дослідження і статті

Внесено до списку: 0, активовано: 0
 Специфика фольклорных жанров / Отв. ред. Б. Кирдан. - М., 1973.
 

Яндекс.Метрика