ІВАНИЦЬКИЙ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ
Доктор мистецтвознавства, професор,
член-кореспондент Національної академії наук України.

       Провідний науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського Національної академії наук України, член Національної спілки композиторів України. Нагороджений дипломом Міністерства вищої та середньої освіти "За досягнення в навчально-виховній та науково-методичній роботі"(1991р.). Лауреат премії ім. академіка Філарета Колесси НАН України.
      Народився 2 червня 1936 р. в м. Нікополі на Дніпропетровщині в родині вчителів. Закінчив Київську консерваторію, аспірантуру відділу фольклористики ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. У 1973 році захистив кандидатську дисертацію "Композиційні особливості взаємодії слова і музики в українській народній пісні", 1991 р. – докторську дисертацію "Українська народна музична культура" (за кількістю праць).
      У 1990-х роках вів на українському радіо авторські програми "Розкажи, бандуро" і "Фольклорна скарбниця". Упорядкував музичні матеріали збірників: Чумацькі пісні (К., 1976, 1989), Весільні пісні. Кн. 1 ( К., 1982), Балади (К., 1987, 1988), видав наукові праці Климента Квітки (Вибрані статті. К., 1985,1986) та його листування з Філаретом Колессою (ЗНТШ, 1992). Автор монографій та навчальних посібників: Українська народна музична творчість (К., 1990, 1999), Українська музична фольклористика: методологія і методика (К., 1997), С. Й. Грица (творчий портрет). – К., 2002, Основи логіки музичної форми: проблеми походження музики (К., 2003) та ін.
      Навчальні посібники, підручники і типові програми А. Іваницького з музично-фольклористичних дисциплін рекомендовані Міністерством культури і мистецтв та Міністерством освіти і науки України. Тим самим було забезпечено нормативну науково-навчальну базу вивчення українського фольклору та фольклористики у вищих і середніх музичних навчальних закладах України

Чумацькі пісні. Пісенник / Упоряд. А. Іваницький. – К.: Музична Україна, 1989. – 246 c.
Іваницький А. Українська музична фольклористика (методологія і методика): Навчальний посібник. – К.: Заповіт, 1997. – 392 с. + іл. вкл.
Іваницький А. Основи логіки музичної форми (проблеми походження музики): Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 2003. – 180 с. + 40 нот. прикл., схеми.
Іваницький А. Український музичний фольклор. Підручник для вищих учбових закладів. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 320 с.
Квітка К. Українські народні мелодії. Ч. 1. Збірник / Упоряд. та ред. А. І. Іваницького: Наукове видання. – К., 2005. – 480 с. з нот
Квітка К. Українські народні мелодії. Ч. 2: Коментар / Упоряд. та ред. А. Іваницького. – К.: ПоліграфКонсалтинг, 2005. – С. 383, з нот. + фото. Наукове видання. .
Іваницький А. Iсторична Хотинщина: Музично–етнографічне дослідження: Збірник фольклору. Наукове видання. – Вінниця: Нова книга, 2007. – С. 576, нот., фото.
Іваницький А. Хрестоматія з українського музичного фльклору (з поясненнями та коментарями: Навчальний посібник. - Вінниця:Нова книга, 2008. - 520 с.
Іваницький А. Історичний синтаксис фольклору. Проблеми походження, хронологізації та декодування народної музики. - Вінниця: Нова книга, 2009. - 404 с.
Український обрядовий фольклор західних земель: Музична антологія (Бесарабія, Бойківщина, Буковина, Волинь, Галичина, Гуцульщина, Закарпаття, Лемківщина, Підляшшя, Поділля, Полісся, Покуття, Холмщина) / Упор. А. Іваницький. - Вінниця: Нова книга, 2012. - 624 с.
Пісні з родин і хрестин: Збірник / Упор. А. Іваницький. - Вінниця: Нова книга, 2013. - 456 с.
Іваницький А. Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії / Анатолій Іваницький. - Вінниця: Нова Книга, 2014. - 356 с.

© Анатолій Іваницький, керівник проекту (2007-2014)
© Анатолій Богород, ідея і створення (2007-2014)


Яндекс.Метрика