Український обрядовий фольклор західних земель : Музична антологія (Бесарабія. Бойківщина. Буковина. Волинь. Галичина. Гуцульщина. Закарпаття. Лемківщина Підляшшя. Поділля. Полісся. Покуття. Холмщина) / упоряд. та вступ. стаття А. І. Іваницького. — Вінниця : Нова Книга, 2012. — 624 с.: ноти.

      Фольклор західних земель є регіоном постійних фахових зацікавлень етномузикологів, істориків культури, етнографів, палеопсихологів. В науковій розвідці упорядника порушується ряд методологічних проблем, а також наголошено на давніх езотеричних зв'язках між землеробством, ініціальною магією, генезою й функціями обрядового музично-пісенного фольклору. Особливістю збірника є подача пісень з урахуванням язичницьких солярних та родинних культів.

Яндекс.Метрика