Іваницький А. І.
Українська музична фольклористика (методологія і методика): Навчальний посібник. – К.: Заповіт, 1997. – 392 с. + іл. вкл.

Ця книжка є першим в українській та східнослов'янській фольклористиці навчальним посібником, де викладено методологію та методику етномузикології. Розглянуто походження мистецтва та еволюцію музики, історію фольклористики, її основні школи та напрями, а також принципи аналізу народної пісні, документування народної музики. Чільне місце відведено відомостям з історії, етнографії, археології, логіки, психології, філології, що зумовлено специфікою етномузикології як історичної дисципліни. Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним педагогам, науковцям, збирачам народної музики, усім, хто цікавиться народним музичним мистецтвом, його історією. Цей навчальний посібник визнано одним з кращих серед поданих на конкурс, організований Міністерством освіти України та Міжнародним Фондом "Відродження" в рамках Програми "Трансформація гуманітарної освіти в Україні". Головне завдання Програми полягає в сприянні гуманізації освіти через створення умов для розробки та впровадження нової генерації підручників і навчальних посібників, зорієнтованих на цінності вітчизняної та світової культури, притаманні сучасним суспільствам демократичного типу. Міністерство освіти України та Міжнародний Фонд "Відродження", який репрезентує всесвітню мережу фондів, заснованих відомим американським підприємцем та громадським діячем Джорджем Соросом, будуть щиро вдячні за відгуки, пропозиції та зауваження щодо цього видання під час його експериментальної перевірки в навчальних аудиторіях.

Пам'яті видатного вченого, провідника відродження української етномузикології Володимира Гошовського присвячую.

Автор

© Іваницький А.І., 1997


Яндекс.Метрика