Епос

Перейти § 66. Загальна характеристика    116

Епічні пісні
Думи
Перейти § 67. Визначення та зміст    117
Перейти § 68. Будова дум    119
Перейти § 69. Ладові основи    123
Перейти § 70. Епічне виконавство    125
Перейти § 71. З історії кобзарства    128

Історичні пісні
Перейти § 72. Тематична специфіка    130
Перейти § 73. Класифікація    131
Перейти § 74. Хронологічний огляд    132
Перейти § 75. Ритміка та форма    134
Перейти § 76. Мелодика    135
Перейти § 77. Ладова будова    137
Перейти § 78. Багатоголосся    138
Перейти § 79. Виконання    140

Ліро-епічні пісні
Балади
Перейти § 80. Визначення. Класифікація    141
Перейти § 81. Епічний стиль    142
Перейти § 82. Пісенний стиль    144
Перейти § 83. Протяжний стиль    145

Співанки-хроніки
Перейти § 84. Особливості, тематика    147
Перейти § 85. Форма. Мелодика    149
Перейти § 86. Ладова специфіка    150
Перейти § 87. Виконання. Ритміка    151
Перейти § 88. Авторство у співанках-хроніках    153


Яндекс.Метрика