ВІД АВТОРА
PDF-версія книги

      Навчальний посібник "Український музичний фольклор" є третім перевиданням книги, яка називалася у двох попередніх друках "Українська народна музична творчість". Необхідність перейменування викликана змінами у назві предмету, який в усіх навчальних планах зараз іменується "Музичний фольклор". В усьому іншому 3-є видання повторює видання друге. За одним винятком: у "Додатки" включено тему "Співочі стилі", яка була відсутня у попередній книзі, виданій у 1999 році. Потреба у цій темі, як і зміна назви посібника, також продиктована життям. Останніми роками швидко поширюється фольклорно-репродуктивний спів: у навчальних закладах, і не лише музичних, в ряді інших установ виникають фольклорно-етнографічні ансамблі. Ті, на чолі яких стоять кваліфіковані фольклористи, співають насамперед пісні власного регіону або 1-го – 2-х інших регіонів, у яких керівник фольклорного ансамблю та його учасники з репертуарною метою записують народну музику, вивчають місцеві народні манери співу і потім їх відтворюють і пропагують. Зрозуміло, що невеликий розділ "Співочі стилі" не може вдовольнити зрослі запити. Однак він допоможе усвідомити початківцям-аматорам народного співу важливість експедиційного досвіду і дасть необхідний мінімум теоретичних і практичних відомостей у ділянці, яка вже формується у самостійне відгалуження фольклористики. Ця ділянка прийняла назву "етнофонія" - термін, свого часу введений К. Квіткою. Книга "Український музичний фольклор", як це випливає з її назви, присвячена характеристиці родів, жанрів та видів українського фольклору і відповідає навчальним програмам з курсу "Музичний фольклор". Зміст кожного тематичного розділу курсу викладається за єдиним планом: історія виникнення, історичні умови, тематика (зміст), музичні особливості. Така побудова дозволяє використовувати посібник також у навчальних курсах з української усної словесності на філологічних факультетах університетів (що, до речі, й відбувається на практиці).. Питання методології, історії і теорії фольклору та фольклористики в посібникові не висвітлюються. Вони розглядаються в іншому навчальному курсі – "Музичній фольклористиці". Для цієї дисципліни автором написана окрема книга "Українська музична фольклористика".

   8

       Отже, дві книги автора – "Український музичний фольклор" та "Українська музична фольклористика" утворюють навчальну дилогію: перша книга містить відомості про фольклор, друга – про методи його дослідження. Ці дві книги підвели необхідну нормативну та науково-навчальну базу під вивчення українського музичного фольклору у вищих та середніх музичних навчальних закладах. Нещодавно до цих двох автор додав ще один посібник: "Основи логіки музичної форми"1. У ньому опрацьовано принципово нову концеп-цію походження музичного мистецтва. Інструментом дедуктивної реалізації тези про генетичну взаємодію та взаємозалежність мислення, мови і музики є історичний синтаксис музичного фольклору. Книга розрахована насамперед на аспірантів-етномузикологів, зокрема тих, хто буде займатися новим напрямком в науці – проблемами декодування музично-історичної інформації. Ця інформація поки що розшифрована лише на кілька відсотків, вона міститься в музичному фольклорі, перейшовши у нього з первісного мистецтва, і поринає вглиб минулого на сорок тисяч років. Отже, музичний фольклор – це та ланка, яка поєднує далеке минуле людства з сучасністю. Самопізнання людини не буде дієвим без проникнення у палеопси-хологію, а один із шляхів такої трансмісії - наукове декодування фольклорної інформації, а також виховання почуттів на фольклорних текстах мелодіях.

Анатолій Іваницький
   18


Яндекс.Метрика