Іваницький А. І.
Історичний синтаксис фольклору. Проблеми походження, хронологізації та декодування народної музики. - Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. - 404 с.

      В роботі обстоюється принципово новий погляд на походження музики. Особливість концепції полягає в урахуванні триєдності мислення, мови й музики. Для виявлення й хронологізації стадій розвитку музики використовується синтаксичний апарат. Маючи комплексний характер, дослідження спирається на досягнення етномузикології, логіки, палеопсихології, лінгвістики, археології, історії, етнографії. Часова дистанція дослідження - від зародків мовно-музичною синтактики у верхньому палеоліті до виникнення респонсорного музичного періоду в пізньому Середньовіччі.
     Книга адресована науковцям, викладачам, студентам музичних академій, університетів, а також особам, зацікавленим історією й теорією музичного фольклору та культурогенезу.

Яндекс.Метрика