Іваницький А. І.
Основи логіки музичної форми (проблеми походження музики): Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 2003. – 180 с. + 40 нот. прикл., схеми.

      В роботі висвітлюються складні й недостатньо вивчені питання походження музики та генезису музичної форми. Вперше до вирішення проблем генезису музичного мистецтва залучено відповідні темі напрацювання ряду дисциплін: етномузикології, музикознавства, етнографії, історії, історичної лінгвістики, психології, логіки, археології. Це дало змогу розглянути музичне формотворення координовано - в єдності мислення, мови і музики, а в часі – від зародків мовно-музичних ритмоінтонацій у палеоліті до утворення респонсорного музичного періоду у пізньому Середньовіччі.
      Робота призначена для використання в курсах "Музична фольклористика" та "Аналіз музичної форми". Розрахована на викладачів, аспірантів, студентів вищих музичних навчальних закладів, а також осіб, зацікавлених проблематикою історії та теорії музичної культури.


Яндекс.Метрика