ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

       1. Народні мелодії / З голосу Лесі Українки записав і упорядив Климент Квітка. – К., 1917. – Ч. 1; К., 1918. – Ч. 11.
       2. Квітка К. В. Українські народні мелодії. – Етнографічний збірник. – К., 1922. – Т. 2.
       3. Кошиць О. та Верховинець В. відразу після виходу збірника "Народні мелодії. З голосу Лесі Українки записав і упорядив К. Квітка" (1917-1918 роки) відгукнулися рецензіями.
       4. Луканюк Б. Народно-песенный тематизм в творческом стиле Н. Леонтовича: Автореф. дис. канд. искусствоведения. – Ленинград, 1980.
       5. Відгуки минулого. – О. Кошиць в листах В. Маценка. – Вінніпег, Канада: Культура й освіта. – 1954.
       6. Степовий Я. Проліски // Дніпросоюз. – 1921. – Вип. 1, 2, 3.
       7. Степовий Я. Українські народні пісні для мішаного хору. – Десятки (4). – К., 1921.
       П'ятий десяток розглянуто за виданням: Я. Степовий. Зібрання творів у трьох томах. – К., 1965. – Т. 3. Хори.
       8. Вериківський М. Десять українських народних пісень. – К., 1920; К., 1967.
       9. Козицький П. Вісім прелюдів-пісень. – К., 1924.
       10. Грінченко М. Л. Українська музична творчість за радянських часів / Життя і революція. – 1927. – № 10-11.
       11. Акименко Ф. 30 народних мелодій для мішаного хору. – Київ-Ляйпціг, б/р.
       12. Квітка К. Збірник українських народних пісень з нотами. – Гармонізація Б. Яновського. – К., 1902.
       13. Квитка К. Избранные труды в двух томах. – М., 1971. – Т. 1.
       14. Блуменфельд Ф. Десять українських народних пісень з супроводом фортепіано. – К., 1921.
       15. Дитячі гри, пісні й казки. Зібрала Л. Косач. Голос записав К. Квітка. – К., 1902.
       16. Лисенко М. Збірник народних пісень в хоровому розкладі, пристосованих для учнів молодшого й підстаршого віку в школах народніх. – К., 1908.
       17. Титаренко С. Дитяча розвага. Збірка забавок для дітей. – К., 1917 (1918 року цей збірник було перевидано).
       18. Стеценко К. Шкільний співанник. – К., 1918. – Ч. 1. Додаток до "Початкового курсу навчання дітей нотного співу" (методико-дидактичні замітки).
       19. Дремцов С. П. Шкільна збірка українських народніх пісень для початкових шкіл. – Х., 1919.
       20. Гра. Збірник перший. Пісні та гри для дошкільного віку / Уложив по етнографічним матеріалам Р. Вовк. Аранжував Густав Ал. Суок для фортепіано зі співом. – О., 1921.
       21. Верховинець В. Весняночка. Ігри з піснями для дітей дошкільного віку та молодших школярів. – Х., 1923.
       22. Квитка К. Избранные труды. – М., 1971. – Т. 2.
       23. Квитка К. Избранные труды. – Т. 1.
       24. Козицький П. Климент Квітка і сучасна українська музика // Нове мистецтво. – 1925. – № 8.
       26. Грінченко М. Біографічні дані та Варіації на купальську тему для струнного квартету (1930): Анотація. – ІМФЕ. – Ф. 36-3, од. зб. 223; його ж. Л. Ревуцький. Пояснення і аналіз Другої симфонії // Там само. – Од. зб. 524; його ж. Лятошинський. Увертюра на чотири українські народні теми // Там само. – Од. зб. 212.
       27. Квитка К. Избранные труды. – Т. 1.
       28. Гордійчук М. Українська радянська симфонічна музика. – К., 1969; його ж: Николай Леонтович. – М., 1977.
       29. Правдюк О. Українська музична фольклористика. – К., 1978.
       30. Іваницький А. Українська народна музична творчість. – К., 1990.
       31. Шевчук О. Роль сборника К. В. Квитки в становлении украинской советской музики 20-х гг. – Автореф. дис. канд. искусствоведения. – К., 1982.
       32. Народні пісні в записах Лесі Українки та з її співу / Упорядкування і примітки О. Дея та С. Грици. Вступна стаття О. Дея. – К., 1971.
       33. Привалов М. И. Труды по музыкальной этнографии Климентія Квитки // Музыкальная этнография. Сб-к статей (Под ред.Н. Ф. Финдейзена). – Л., 1929.
       34. Грінченко М. О. Розвиток української музики.: Жовтневий період: Автограф. – ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ. – Ф. 36-3, од. зб. 256.
       35. Гордійчук М. М. Українська радянська симфонічна музика. – К., 1969.
       36. Барток Б. О влиянии крестьянской музыки на музыку нашего времени // Бела Барток. Сборник статей. – М., 1977.
       37. Квитка К. В. Комментарии к сборнику "Українські народні мелодії", изданному в 1922 году. – ІМФЕ. – Ф. 14-2, од. зб. 61а-62.
       38. Лятошинський Б. Увертюра на чотири українські народні теми. – К., 1927.
       39. Малозьомова О. З історії української радянської опери 20-х років. Опера Б. М. Лятошинського "Золотий обруч" // Українське музикознавство. – К., 1967. – Вип. 2.
       40. Полфьоров Я. Старовинна народна пісня в світлі матеріалізму (проти народництва в музиці й етнографії) // Під прапором марксизму. – 1929. – № 1.
       41. Akimenko Th. Six pieces ukrainiennes / pour piano a guatre mains. – Paris, 1925.
       42. Шевченко С. Початкова школа фортепіанової гри. – ДВУ, 1928.
       43. Корчмарьов К. Збірник українських пісень для голосу з супроводом фортепіано. – М., 1925; 2-ий збірник українських пісень "Новий побут" для голосу з супроводом фортепіано. Текст О. Любовського. – М., 1925.
       44. Хвиля А. Українська народна пісня. – К., 1936.
       45. Радянська музика. – 1934.
       46. Драненко Г. Селянський марш. На основі українських народних пісень. Мелодії взято із збірника М. Леонтовича; його ж. Танець "Женчичок-бренчичок". – Х., 1930.
       47. Українські народні пісні в обробці М. Дремлюги. – К., 1954.
       48. Поліфонічні п'єси для фортепіано на основі українських народних пісень за обробками українських класиків переклав І. Беркович. – К., 1959. – Зошит 1-2.
       49. Юним скрипалям / Редактор-упорядник К. Тахтаджиєв. – К., 1975. – Вип. 5.


Яндекс.Метрика