УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ МЕЛОДІЇ. КОМЕНТАР

PDF-версія книгиВід упорядника

      "Коментар до збірника "Українські народні мелодії", виданого у 1922 році", виконувався К. Квіткою у 1949-1951 рр. як планова тема Академії наук УРСР. Авторський машинопис зберігається у відділі фондів ІМФЕ ім. М. Рильського НАН України, фонд 14-2, од. зб. 62. Публікується уперше мовою оригіналу (російською). У перекладі українською мовою фрагменти з "Коментаря" було опубліковано у 1985 році під назвою, даною упорядником: "На початку етнографічної дороги: Менa і Пенязевичі" 1.
      При підготовці до друку "Коментаря" К. Квітки упорядником було виконано редакторську і технічну роботу: вилучено мелодії і тексти пісень, які є у збірнику "Українські народні мелодії" (відповідно даються відсилки); пронумеровано нотні приклади, що подаються Квіткою у "Коментарі", з індексом "к" (1-к, 24-к тощо); послідовність сторінок "Коментаря" розташовано згідно вказівок Квітки, що містяться у його листах до відділу фондів ІМФЕ (у папці, що зберігається в ІМФЕ, є матеріали, зброшуровані непослідовно або підшиті без уваги на вказівки К. Квітки); враховано пізніше надіслані Квіткою в ІМФЕ редакції ряду сторінок; подано з джерел, вказаних на сторінках машинопису "Коментаря", нотні приклади, які з різних причин були відсутні. Виправлено помилки та коректурні недогляди (важливіші з них обговорені у "Примітках" упорядника). Уточнено або додано бібліографію, де вона неповна (при цьому упорядник прагнув зберегти особливості авторського посилання - там, де квіткінські відсилки на джерела не впливали на адресність бібліографії). У кількох випадках суцільні сторінки машинопису Квіткою не було поділено на абзаци, - це зроблено упорядником; так само деякі надто довгі складно-підрядні конструкції розділено на кілька простіших.

   5

      Окремі бібліографічні відомості з основного тексту пересунуто у виноски. Вказані редакторські правки не оговорюються.
      У російськомовному тексті "Коментаря" К. Квітка подає ряд прізвищ українським правописом (Микола Лисенко), деякі назви населених пунктів (насамперед сіл і хуторів) - за їх українським звучанням (Кононивка - в російськомовному тексті слід читати як "Кононівна"), або через українську фонетику, що не завжди може бути зрозуміле читачеві (наприклад, село Гнилець має читатися через українську голосну "и", а не "і", як це провокує російськомовний текст). У таких складних за їх неочевидністю випадках можна встановити фонетичне звучання прізвища або населеного пункту, звернувшись до "Покажчика виконавців та приміток", вміщеного у першій частині видання. У "Покажчику" спершу йде алфавітний перелік прізвищ, а потім - населені пункти за алфавітом українською мовою. Трапляється ще один варіант - написання власних назв та прізвищ українським правописом з використанням українських літер, які не мають російських відповідників. У таких випадках, як правило, не потребується додаткових пояснень (Коціпінський).
      При підготовці "Коментаря" упорядником були переглянуті архіви Києва та Москви, звірено варіанти рукопису. Із новознайдених уривків один невеликий фрагмент включено у "Примітки". Кілька інших утворили сторінки втраченого заключного 17-го розділу "Коментаря". 18-й розділ "Коментаря" становить додаток до розвідки "12. А. Записи от Ивана Франка". Для кращого виявлення структури і послідовності викладу введено підзаголовки і пронумеровано новоутворені параграфи (усього їх 18). Інші, крім вказаних вище, корективи упорядника оговорюються або позначаються квадратними [ ] дужками. Круглі ( ) та фігурні { } дужки використовуються у властивій їм ролі виділення додаткових значень у згоді з авторським текстом.
      У том вміщено фрагмент рукописної роботи К. Квітки "Объяснения, поправки и самокритические замечания к работам К. Квитки, напечатанным в 1902-1931 годах", а також статті А. Іваницького, В. Іваненка, О. Шевчук, та матеріали, підготовлені упорядником: примітки, іменний та предметно-тематичний покажчик (за матеріалами "Коментаря"), резюме російською та англійською мовами.

   6

      Отже, у частині другій видання, також озаглавленій "Українські народні мелодії" (з уточненням: "Коментар"), вміщено як сам "Коментар" К. Квітки, так і різні дослідницькі матеріали.
      Відсилки у тексті "Коментаря" позначаються верхніми індексами двома способами: цифрою прямим шрифтом подаються посторінкові примітки К. Квітки або упорядника (в останньому разі в кінці відповідної посторінкової примітки курсивом позначається: Упоряд.); цифрами курсивом подаються наскрізні посилання на "Примітки" упорядника, що розташовані в кінці книги. Там же після кожної примітки в дужках стоїть сторінка, яка вказує місцезнаходження коментованого явища в тексті "Коментаря".

1 Квітка К. В. Вибрані статті / Упоряд., передм. і комент. А. Іваницького. - К., 1985. - Ч. 1. - С. 100-128.

Анатолій Іваницький

Квітка К. В. Українські народні мелодії. Ч.1. Збірник / Упоряд. та ред. А. І. Іваницького: Наукове видання. – К., 2005. – 480 с. з нот. . – С. 5–11.

   7

PDF-версія книги Використана література


Яндекс.Метрика