Іваницький А. І.
Хрестоматія з українського музичного фольклору (з поясненнями та коментарями). Навчальний посібник для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІV рівнів акредитації. - Вінниця: НОВА КНИГА, 2008. - 520 с.

Книга містить 480 зразків народної музики усіх жанрів та регіонів України. До пісень подаються коментарі й паспорти. Кожен розділ відкривається стислою анотацією (відомості про жанри, роди, обрядовість, повір'я, особливості побутування). Пропонується частковий перегляд академічно-матеріалістичного ставлення до народної музики. Фольклор систематизовано за його розвитком "від сакральності до десакралізації". Посилено увагу до обрядових пісень. За цінністю пізнання духовної еволюції людства обрядові наспіви не поступаються археологічним знахідкам. Ці погляди послідовно розвинуто у "Передмові", спеціальній статті та авторських коментарях до пісень.
"Хрестоматія з українського музичного фольклору" продовжує низку відомих фольклористично-педагогічних праць автора. Призначена для студентів, аспірантів, викладачів музичних спеціальностей. Нові матеріали, ідеї та погляди на фольклор становитимуть також інтерес для філологів, істориків, філософів, широкої громадськості.

Яндекс.Метрика