АЛФАВIТНИЙ ПОКАЖЧИК ТВОРIВ

А вітер з поля, хвиля з моря    170*
Ай да люлі, люлі    7
А ми в батька були та й не бідували    102


Білу, біло, білоґарчику

   36
Благослови, Божи    51
Бог Предвічний народився    8
Бувайти здорові та й ни забувайти    108
Буковина, Буковина, далекий мій краю    196
Була ў мене парова машина    326
Було в лісі в сорок першім    305
Було в нас в коморі жито    114
Було літо, було літо, - вже зима    68


Вари, мати, вечеряти, я йду в сад гуляти

   277
Варіть, мати, вечеряти, бо я йду в сад гуляти    262
В Вор'новиці за силом явір зелененький    155
Вдол(и) вулицы, э, вдол(и) вулицы    332
Вербовая дощечка, дощечка    37
Вербо ж моя кучирява    83
Виныг(ы)рад па гырам растёть    335
Вівчар    135
Віддавала мати дочку на чужую стороночку    176
Від суботи до суботи роботи не маю    313
Вісоко сиджу, далеко виджу    22
"Вклоняється молода"    144
Ворота й ворота    47
Всім козакам пириміна стала    247
Всі са гори зеленіють    215
Вспомню, вспомню, друг любезный    340
Вчера була суботочка, а содня неділя    165


Гей, не дивуйтесь, добрії люди

   147
Гиля, гиля, сиві гуси, гиля й на піски    278
Гроші були і нима, і нима    315
Гой, Їване, Їваночку    30
Гой, хміль лугами, йа пшиничка ланами    81
Голубці кручені    57
Горівочка гиркенька    96
Горілки, й Маріє, й горілки    53-а
Горіше, горіше, горіхове зерня    284


Ґарит свеча в ваґоне тихо

   329


Дайте, мамо, голку, й голку

   69
Два голуби пили воду, а два сколотили    258
Дес поїхав мій чоловік в далеку дорогу    314
Десь тут була пудуляночка    46
Дуб на дуба верхом похиливса    185
Дубовая бочичка, дубовая    107
Дунай-рєчку пирийшли, на поляні стали    164


Ені, бені, лікі, такі

   4


Жовнір ни спить, лиш склонився

   159
Журиласа, моя мамко, шо са м'не не збудеш    199
Журо моя, журо, ти, велика туго    262
Журо моя, журо, й ти мене зжурила    235


Загудів лісок, зашуміла ліщина

   274
Зажурилася й крутая гора    12
Зажурилися й гори й долини    13
Зайди, сонце, за віконце    281
Закукала й зазуличка на хаті на розі    279
Зарубаю курку чубатую    226
Заспіваймо ми тим людьом, котри весилятся    297
З гори сонци сходить, за другу заходить    190
Зеленая паутиця й плотом повилася    257
Зелений дубочок на яр похилився    232
Зелени листя, білі каштани    287
Знов темнішають ночі і світлішають дні    318
З-попід стріхи горіхи    93


Из-за лесику, ле(е)су тём(ы)ныва

   334


I в пєрвий раз та в Божий час

   52
Iшла баба полим, полим    312
Iшов Гриць з вечорниць темненької ночі    146
Iшов козак під вікно    266


Їде козак з України, з далекого краю

   217
Їдна гора високая, йа друга низенько    248
Їхав пан, пан, пан    5
Їхав козак з України, з Вкраїни додому    218
Їхав козак лісом, лісом    241


Йа в городечку винне яблучко

   18
Йа в Кам'янці грім ударив    61-а
Йа в Канаді, йа в Канаді гроші заробити    198
Йа в неділю п'ю, п'ю    322
Йа в ниділю дуже рано    63
Йа в ниділю п'ю, п'ю    106
Йа в полю бірьоза, й а в полю кудрява    210
Йа наш жучок гравса, гравса    44
Йа с те(йе)рема, йа с те(йе)рема    337
Й довгої лози    50
Йе там(ы) пад гырой, йе там(ы) пад круто(йо)й    338
Йі гой дай, Боже    17
Йу кумушки хата біла    115


Кайся, Ганюто, кайся

   55
Качалася бочичка дубовая    111
Качалося яблочко    6
Килішичку, килішичку, який ти маленький    92
Колис ми с тобою близенько сиділи    291
Коло млина долина, долина    39
Коло млина криминина зацвила й калина    276
Кури хату замітають    324


Летіла зозуля та й стала кувати

   166


Мала вдова два сина

   173
Мала вдова їдну доню    193
Мала мати їдну доню    192
Мала нічка й питрівочка    28
Мала нічка питрівочка    25
Мала нічка питрівочка    29
Мала ночка питрівочка    26
Мала ночка питрівочка    27
Маріє, Маріє, чого гаєм блудиш    184
Мати ж моя, мати, щось маю казати    244
Ми з-за ліса зелененького    79
Місяць, місяць, місяченьку    268
Молода дівчина зажуриласа    271
Муж мене не б'є та й ня не сварить    109


На вулиці скрипка грає

   127
На горі стоїть хатина    307
На городі грушка, на городі дичка    320
На городі росте дуб, милий мій миленький    323
Над Дністром, де колишуться віти    290
На добрий день, Зельман    45
На камені ноги мию ще й помила ручки    310
На мижі, на мижі травка зелиненька    99
"Настоящий руський козак"    137
Наступила чорна хмара, й наступила синя    188
На тарілці три лини    124
На тім боці долина    243
Нащо ж мині, моя мамко, стан козацький дала    152
Не гуди, голубе, на хаті    206
Несе теща воду, й коромисло гнеться    308-а
Ниньки орати, завтра посівати    2
Ни папора біло цвите    77
Ніхто й не вгадаї    53
Нова рада стала, яка не бувала    9


Огірочки-пупляночки, завивайтеся

   41
Один місяць сходить, а другий заходить    256
Оженився молод хлопець, пішов на війну    194
Оженився кострубатий та взяв пелехату    103
Ой біда, подруженьки, ой біда    300
Ой братчику й Васильчику    80
Ой Божи мій, Божи, як я Тибе просю    229
Ой Варварко, ой Варварко, де ж ти воли пасла    145
Ой варила рибку та й не доливала    265
Ой Василю, й Васильчику, ни ходи до мене    252
Ой вийду я на гору    224
Ой вінчику, бирвінчику    60
Ой вінчи мій, вінчи    54
Ой в лісі, в лісочку    16
Ой гай, мамко, ой гай, мамко, ой гай зелененький    154
Ой Дністре мій, Дністре, ріка рідна, мила    171
Ой до Львова доріжечка, до Львова    76
Ой є а небі зірок багато    288
Ой є у полю тополя    293
Ой за гайком, гайком, гайком зеленьким    125
Ой заграй, заграй, ще-м не сідала    82
Ой за лісом, за горою чорна хмара встала    242
Ой за лісом, за тимненьким    175
Ой зацвела червона калина    204
Ой зашумів гай та й зашумів гай    275
Ой зима, зима, ше й мороз бере    282
Ой є в лісі під сосною    225
Ой йе на небі зірок багато    288
Ой коло Дністра, коло порома    11
Ой кривого танцю, танцю    34
Ой куда ж ти, моя дочко, й проходила    70
Ой куда ж ти, моя дочко, й ходила    64
Ой кукурику, питушок    331
Ой кум до куми борозенкою йшов    321
Ой куплю чорну я хустину    306
Ой летіла зазуленька через круту гору    214
Ой литіла зазулина та й сказала "ку-ку!"    263
Ой литіла й зазуличка    89
Ой литіли журавлі    97
Ой мав же я штирі воли та ще й дві корові    234
Ой мамцю ж моя та не жаліслива    85
Ой маю я три журі    212
Ой місяцю, місяцю, ще й ти, зоря ясная    267
Ой на горі верба, під горою вода    249
Ой на горі верба рясна    296
Ой на горі льон цвіте    209
Ой на горі сухо, сухо, на долині вода    195
Ой надлитіла ластівочка    19
Ой над ставом, над ставочком    163
Ой наш паночку-ґосподарочку    23
Ой не літай, горобелю, понад білу стелю    101
Ой нікому так ни горе, як чайці-нибозі    148
Ой пило б ся пиво, з ким любо та мило    237
Ой піду я в ліс по дрова та й наломлю лому    221
Ой піду я в ліс по дрова та й наломлю лому    222
Ой піду я в ліс по дрова та й наломлю лому    223
Ой піду я до млина, до бережного -    119
Ой піду я до млина, до дирявого    121
Ой піду я до млина, до дрантивого    120
Ой піду я, піду яром-долиною    201
Ой піду я понад стінку, заграю в сопівку    126
Ой післала й мене мати    302
Ой пішла я до комори по муку    98
Ой пляши, пляши, й ти, каліцуне    31
Ой побігла кізка, кізка    35
Ой поїхав мій миленький до млина    118
Ой по полю, сивий коню, по полю, по полю    123
Ой прийшла ж та година    91
Ой п'яна я, п'яна та й додому не зайду    157
Ой п'яна я та й валюса    191
Ой рано, рано й кури запіли    14
Ой свашичко, щебетушичко    94
Ой світить місяць з-за горбочка    289
Ой скакали горобці, скакали по досці    112
Ой спомню, спомню першу зустріч    283
Ой сосно, ой сосно, й десь росла    65
Ой сядь собі ти, Марійко, на столець    72
Ой та вдова молода    172
Ой там в гаю зелененькім    319
Ой там коло млина, ой там коло броду    181
Ой терном, терном ще й терниною    86
Ой ти, дуби кучирявий    205
Ой ти, дуби кучирявий, й лист на тобі рясний    259
Ой у вишневому саду    286
Ой у гаю, в гаю Василь сіно косить    183
Ой у Кам'янці грім ударив    61
Ой у лісі, в лісі тече вода з дуба    202
Ой у лісі калиночка    186
Ой у лісі при дорозі    180
Ой у лузі калина стояла    182
Ой у лузі калина стояла    285
Ой у лузі калина    179
Ой у лузі при калині    178
Ой умер мій Василь та й на лавці лежить    105
Ой умру я, умру ж(и) я, буду ся дивити    122
Ой у поли край дороги    239
Ой у полю вітер віє    301
Ой у тих багачок да й по сім сорочок    270
Ой цупa, цупa, тут гроший купа    32
Ой чия ж то хата скраю, шо я її не знаю    260
Ой шо ж то за шум учинився    113
Ой вийду я на гору    169
Ой як в полю кирниченька    253


Па гырам, гырам(ы), там(ы) жары гырять

   333
Пане господаро, йа на вашім подвірю    10
Пани ґосподарю, чи є ви й дома    15
П'є п'яниця ниділю    203
Пиймо, братці, горівочку, - більше не будем    156
Під білою березою    227
Під білою биризою    228
Під зеленим явірцем, явірцем    38
Післав мене мій миленький фасольку садити    211
Пливе місяць з-за гори    88
Пляс (банарь)    140
Пляс (діди)    134
Пляс (діди)    139
Пляс (жид)    142
Пляс (кінь)    141
Пляс (циган)    143
Повіяв вітир, повіяв буйний    304
Погнав чумак воли на кримський базарь    150
Поглянь, Марині, й в віконце    66
Под гарой пакос и внизу пакос    330
Пожину я й воли в поли, з гори на долину    189
Поїхав чумак йа в Крим на базар    149
Покориса, й Марині, покориса    67
Полька    133
Полька    138
Полька "Полтавчанка"    131
Понад крайом, крайом, крайом зилиненьким    167
Попід гай, попід гай по воду ходила    100
Попід гору й високую голуби літають    236
Попід ліс темненький    110
Попід стіжечки дві доріжечки    245
Попри мою хату стежичка вузенька    294
Посаджу я йогирочки долин, долиною    40
По садочку походжаю    240
По садочку я ходю та й думку думаю    298
Посію я жито й поміж осокою    84
Похилітса, густі лози, відки вітир віє    254
Продай, милий, сиві бички    117
Прилетіли горобці та сіли на земку    95
"Проща"    80-а


Садом іду, коня веду, розвивайся, гаю

   161
Самогон варила, в бочонок зливала    308
Світи, світи, ясний місяць    220
Світи, світи, ясний місяць    269
"Сербин"    132
Сивий коню, сивий коню, а гривка біленька    251
Сивий коню, сивий коню, йа гривка біленька    273
Сив сокіл по столу скаче    78
Сидить баба на печі    311
Сідай, сідай, молоденька, на столець    73
Сійся-родися жито-пшениця    3
Скакали дикі кози    48
Соловейку, соловейчику    213
Стоїть, стоїть на порозі жінка, як калина    104
Стояла під грушку, й ага    327
Сыма ж(ы) я розычку садила    339


Та дай, мамко, голку, голку

   75
Та й куда ж ти, моя дочко, ходила    74
Та й нічо' не роблю, лиш лілійку сію    230
Та й пішов Симен, пішов Симен йа в поли горати    168
Та й стоїть явір над водою    233
Та нема гірш нікому, як тій сиротині    264
Та тече річка невеличка, я ї' перескочу    207
Темна нічка й осімна    219
Тече річка й нивеличка, скочу й перескочу й    208
Тиче річенька нивиличенька    177
Тілько ми вступили на германську землю    328
То то ни зоря, то мила моя    250
Тубі, дружба, ни дружити    58
Тумани німії по полю гуляють    317
Туман яром по долині    231
Тут нашим коньом паша    59


Усі гори зеленіют

   216


Ходив зуч по зучині

   43
Ходив жучок по жучині    42


Це було на Волині, де ромашки цвітуть

   299


"Чабан"

   136
Час рікою пливе, як зустрів я тибе    295
Час рікою поплив, де ж ти, милий, ходив    309
Частушки    316
Червона калина, чом над водой стоїш    160
Через сад-виноград я листя носила    128
Чериз сад-виноград вирубана фоса    130
Чериз сад-виноград, куди я ходила    129
Чи чули ви, люди, про таку новину    197
Чия воля, чия неволя    33
Чия ш то пшиница ланами, ланами    174
Чого вікна побіліли, - чи вітир з мороза    272
Чого, коню, води ни п'єш, лиш на воду дуєш    261
Чого сидиш, ни заплачиш    62
Чоловічи, чоловічи, ти дай міні раду    116
Чом ти не прийшов, як місяць зійшов    87
Чом травка зельона? Бо близько вода    255
Чорна рілля не орана    187
Чорна хмара, біла встала    246
Чорна хмара колотитьса    153
Чорнушко-душко    49
Чо' ти, коню, води ни п'єш, лиш на воду дуєш    238


Шандрий вечір, добрий вечір

   20
Шандрий вечір, добрий вечір    24
Широка долина, шовкова трава    280
Шо ми хтіли, то зробили    56
Шо то в лісі зашуміло    303
Шумит-гудит сосновочка    158
Шумить гай зелений, шумить гай зелений    292
Шумлять луги, шумлять луги    200


Щедрий вечір, добрий вечір

   21
Щедрий вечір на Святий вечір    1
Що то була за публіка    325


Я вчора орав, сьогодні орав

   90
Я думала, шо то літо, а то зима    71
Я пасею, я пасею    336


Яндекс.Метрика